1997 yılından bu yana hayallere hayat vererek unutulmayacak organizasyonlara imza atan markamız FA Organizasyon, orkestra hakkında bilgi vererek ‘orkestra nedir?’ sorusunu yanıtladı!

Orkestra Hakkında Bilgi

Müzikal eserleri çeşitli enstrümanlar aracılığıyla seslendirmek üzere bir şef yönetiminde bir araya gelen müzikçiler topluluğuna orkestra adı verilmektedir. İtalyancada ki ‘orches­tra’ sözcüğünden dilimize geçen bu sözcük Eski Yunanca’da ‘dans etmek’ anlamına gelen ‘orkhesthai’ kelimesinden türemiştir.

Günümüzdeki orkestralarda nefesli sazlar, vurma sazlar ve yaylı sazlar olmak üzere üç topluluk bulunmaktadır. Her birinde yer alan sazların sayısı belli olmamakla birlikte sazlar arasında ahenkli bir dengenin sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca sazların sayısına göre küçük orkestra ve büyük orkestra olmak üzere iki orkestra grubu bulunmaktadır. Romantik çağ bestecileri, eserlerini genellikle büyük orkestra topluluklarını baz alarak yazmışlardır. Fransız besteci Hector Berlioz normal bir orkestranın 827 kişi olmasını belirtmiştir. Günümüz müzisyenleri ise büyük orkestra fikrinden yana olmamışlardır.

Büyük ve küçük orkestraların yanı sıra senfoni orkestrası ve filarmoni orkestrası kavramları da öne çıkmaktadır. Hemen hemen bütün müzikal aletlerin bulunduğu ve yaklaşık 100 kişinin yer aldığı orkestralara senfoni orkestrası adı verilmektedir. Konserler vermek amacıyla kurulan amatör veya profesyonel topluluklar ise filarmoni orkestrası olarak karşımıza çıkmaktadır. Londra Filarmoni, New Yok Filarmoni, Bavyera Radyo Senfoni ve Gence Devlet Filarmoni orkestraları, ünlü orkestralar arasında yer almaktadır.

Orkestrada Öne Çıkan Kavramlar

Orkestra Şefi nedir?

Orkestrayı yöneten sanatçıya orkestra şefi denir; bu unvan, müzikte öne çıkan derecelerden biridir.

Orkestrasyon nedir?

Orkestranın çalabileceği şekilde çeşitli sazlara partiler dağıtarak müzik eserlerini yazma işlemine orkestrasyon denir.

Partisyon nedir?

Orkestrasyona uygun şekilde hazırlanmış orkestra notalarına partisyon denir.

Orkestrada Kullanılan Müzik Aletleri

Orkestra hakkında bilgi vererek müzikal bir topluluğu ifade ettiğini belirttik. Orkestralarda yaylı, üflemeleri ve vurmalı çalgılar bulunmaktadır.

Bir orkestradaki yaylı çalgılar; enstrüman sayısının üçte ikisini oluşturmaktadır ve yaylı çalgılar arasında viyola, kontrbas, arp, çello ve keman yer almaktadır.

Bir orkestradaki üflemeli çalgılar; yaylı çalgılardan sonra en çok kullanılan enstrüman çeşididir ve tahta, bakır üflemeliler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Flüt, obua, pikolo, klarnet ve fagot tahta üflemeli çalgılardır. Trompet, trombon, tuba, korno ve kornet ise bakır üflemeli çalgılardır.

Bir orkestradaki vurmalı çalgılar; diğer enstrümanlara göre daha az kullanılan enstrüman çeşididir.  Davul, timbal, zil, tef, çan, timpani, ksilofon, vibrafon ve piyano vurmalı çalgılar arasında yer almaktadır.


Müzikallerin ve organizasyonların olmazsa olmazı arasında orkestra grupları bulunmaktadır. Orkestra grupları konusuna ilişkin etkileşimli ve dinamik çözümler FA Organizasyon’da!

Hemen iletişime geçmek için tıklayın

Fa Organizasyon’u keşfetmek için tıklayın